Podzemní garáže Krč, družstvo

Provozní informace

- Prováděcí pokyn k úhradě měsíčních poplatků za užívání garáže 
Kdo potřebuje zjistit kolik má přesně platit od 7/2017: Predpis poplatku pro jednotlive garaze (kvuli predpisum EU o ochrane osobnich udaju beze jmenny). Nebo zašlete prosim email s požadavkem (jméno + číslo garáže) na adresu: podzemnigarazekrc@seznam.cz

Ekonomické informace

Návrh rozpočtu PGK pro rok 2018
Zprava o hospodareni druzstva 2017 
Vykaz zisku a ztrat 2017 
Priloha k uzaverce 2017 
Rozvaha 


Ostatní informace

Prosím věnujte pozornost návrhu několika možností financování rekonstrukce našich garáží: A) postupná z běžně placených příspěvků; B) Zrychlená - je nutno zvolit z několika druhů dofinancování. Viz zápis ze schůze 3.10.2018
Další postup rekonstrukcí:
  1. rekonstrukce odpadního kanálu (odhad cca 100.000,-)
  2. oprava vjezdové komunikace "kopečku"
  3. Oprava portálů garáží - fasáda.

.

Aktuality

 

O nás

Podzemní garáže Krč, družstvo
Spisová značka: Dr. 558 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno dne 24. 2. 1992
IČ: 453 15 701

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování potřeb svých členů a jejich vzájemné podpory v oblasti garážování jejich jednostopých a dvoustopých osobních motorových vozidel nebo přívěsů za osobní motorové vozidlo.

Předmětem a účelem činnosti družstva je užívání, údržba a péče o 38 garáží a ostatních společných prostor objektu:
• provoz a správa objektu určeného pro garážování s 38 betonovými garážemi, ve kterých je 40 garážových stání, včetně společných prostor (dvůr, komunikace, rampa),
• zajišťování oprav a údržby objektu, jakož i pozemku č. parc. 1588/35, katastrální území Krč, obec Praha, který je ve vlastnictví družstva a hospodaření s tímto majetkem.

Statutární orgán - představenstvo Statutární orgán - kontrolní komise
   
Ing. Jaroslav Bican – předseda představenstva  Slovák Antonín – předseda kontrolní komise
Ing. Jaroslav Beránek – místopředseda představenstva  Ing Michal Hrdlička – místopředseda kontrolní komise 
Ing. Alexandr Holub – člen představenstva  Kotek Josef – člen kontrolní komise 
   
 

 


Statutární orgány

Napsat zprávu